CEFIRE de València

Imagen portada

Butlletí informatiu

SUBSCRIU-TE:

Nom:

Cognoms:

Correu electrònic:

Correu electrònic (altra vegada):

Rebre el butlletí en:

TRIA ELS TEUS INTERESSOS:

Educació Infantil: lecto-escriptura, gestió d'emocions, Mindfullness, psicomotricitat, experiments, lògica-matemàtica, etc.

Educació de Persones Adultes

Direcció i gestió de centres: organització de centres, formació inicial, formació permanent d'equips directius, etc.

Àmbit Científic: Tecnologia, ciències, física i química, biologia i geologia, matemàtiques,itineraris, etc.

Escola inclusiva i transició entre etapes: comunitats d'aprentatge, educació especial, acció tutorial, etc.

Tecnologíes de la informació i Comunicació (TIC): Mestre@casa, tauletes digitals, Moodle, EXE-Learning, etc.

Humanístic: Educació musical, educació física, clàsiques, competències clau, etc.

Plurilingüísme: animació lectora, didàctica de les lengües, metodologia d'aprenentatge de lengües, etc.

Projectes Europeus

Sí, he llegit i accepte els termes i condicions.

 

recaptcha
Escriu el codi superior:

CEFIRE de València

Licencia de Creative Commons
Aquesta web es troba sota llicència Creative Commons tipus "by-nc-sa" 3.0.
No és cap plantilla! Diseny original de Luis Torres - 29/10/2015